Raport bieżący 32 – informacja o pokrywaniu kosztów Funduszu przez Towarzystwo - AgioFunds