Raport bieżący 31 – WANCI za 30.12.2021 - AgioFunds