Raport bieżący 31 - WANCI za 28 12 2018 r. - AgioFunds