Raport bieżący 31 – WANCI za 21 02 2020 r. - AgioFunds