Raport bieżący 31 – WANCI za 15 02 2021 r. - AgioFunds