Raport bieżący 31 – WANCI za 12 02 2020 r. - AgioFunds