Raport bieżący 31 – WANCI za 10.02.2022 - AgioFunds