Raport bieżący 31 – WANCI za 08.02.2022 - AgioFunds