Raport bieżący 31 - WANCI za 06 02 2019 r. - AgioFunds