Raport bieżący 30 – WANCI za 26 11 2019 r. - AgioFunds