Raport bieżący 30 – WANCI za 21.12.2021 - AgioFunds