Raport bieżący 30 – WANCI za 1606 2021 r. - AgioFunds