Raport bieżący 30 – WANCI za 11.02.2022 - AgioFunds