Raport bieżący 30 – WANCI za 07.02.2022 - AgioFunds