Raport bieżący 30 - rezygnacja osoby zarządzającej - AgioFunds