Raport bieżący 30 - rejestracja CI serii A i B w KDPW - AgioFunds