Raport bieżący 3 – złożenie wniosku o dopuszczenie CI serii A i B do obrotu giełdowego - AgioFunds