Raport bieżący 3-załącznik – informacja o transakcji uzyskanej w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia - AgioFunds