Raport bieżący 3 – zakończenie subskrypcji CI serii A - AgioFunds