Raport bieżący 3 – WANCI za 21 01 2020 r. - AgioFunds