Raport bieżący 3 – WANCI za 07 01 2021 r. - AgioFunds