Raport bieżący 3 – WANCI za 07 01 2020 r. - AgioFunds