Raport bieżący 3 – WANCI za 05.01.2022 - AgioFunds