Raport bieżący 3 - WANCI za 03 01 2019 r. - AgioFunds