Raport bieżący 3 – WANCI za 02.01.2023 - AgioFunds