Raport bieżący 3 – informacja o pokrywaniu kosztów przez TFI - AgioFunds