Raport bieżący 291 – WANCI za 30 12 2019 r. - AgioFunds