Raport bieżący 290 – rezygnacja osoby zarządzającej 31.12.2019 - AgioFunds