Raport bieżący 29 – załącznik: komunikat aktualizujący - AgioFunds