Raport bieżący 29 - WANCI za 27 12 2018 r. - AgioFunds