Raport bieżący 29 – WANCI za 25 11 2019 r. - AgioFunds