Raport bieżący 29 – WANCI za 20.12.2021 - AgioFunds