Raport bieżący 29 – WANCI za 15 06 2021 r. - AgioFunds