Raport bieżący 29 – WANCI za 11 02 2021 r. - AgioFunds