Raport bieżący 29 – WANCI za 10.02.2022 - AgioFunds