Raport bieżący 29 – WANCI za 10 02 2020 r. - AgioFunds