Raport bieżący 29 – WANCI za 08.02.2022 - AgioFunds