Raport bieżący 29 – WANCI za 04.02.2022 - AgioFunds