Raport bieżący 29 - WANCI za 04 02 2019 r. - AgioFunds