Raport bieżący 29 – ustalenie daty pierwszego dnia notowań tytułów uczestnictwa serii A i B - AgioFunds