Raport bieżący 29 - ustalenie daty pierwszego dnia notowań tytułów uczestnictwa serii A i B - AgioFunds