Raport bieżący 29 - publikacja komunikatu aktualizującego - AgioFunds