Raport bieżący 289 – WANCI za 27 12 2019 r. - AgioFunds