Raport bieżący 288 – WANCI za 23 12 2019 r. - AgioFunds