Raport bieżący 285 – WANCI za 18 12 2019 r. - AgioFunds