Raport bieżący 284 – WANCI za 17 12 2019 r. - AgioFunds