Raport bieżący 283 – WANCI za 16 12 2019 r. - AgioFunds