Raport bieżący 282 – WANCI za 13 12 2019 r. - AgioFunds