Raport bieżący 281 – WANCI za 12 12 2019 r. - AgioFunds