Raport bieżący 28 - WANCI za 30 08 2019 r. - AgioFunds